Op 30 april 2018 start HVC met de aanleg van een warmteleiding in het Geldelozepad tussen de kruispunten met de Hellingen en de Generaal van der Heijdenstraat. Voor de open ontgraving wordt het Geldelozepad afgesloten tussen de kruisingen met de Hellingen en Generaal van der Heijdenstraat. Er wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. Meer informatie