De Bankastraat ter hoogte van de kruising met de Oranjelaan wordt afgesloten van 4 t/m 8 juni 2018. Er worden omleidingen ingesteld die met borden worden aangeduid.

De afsluiting is nodig om de laatste werkzaamheden uit te voeren aan het herstel van de warmteleiding tussen de Bankastraat en de Stooplaan. Meer informatie