Van 13 augustus t/m 21 september 2018 wordt de Thorbeckeweg richting centrum voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. De weg is afgesloten vanaf het kruispunt met De Visserstraat tot net voor het kruispunt met de Laan der Verenigde Naties. Er worden omleidingen ingesteld via de Talmaweg en de Colijnstraat.
Verderop richting centrum wordt de Neuhuysstraat van 20 augustus t/m 7 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De verkeersmaatregelen zijn nodig om warmteleidingen te kunnen aanleggen.

Meer informatie