route en aansluitingen

De route van het warmtenet Dordrecht geactualiseerd op 28 maart 2019.

Planning

Op deze pagina staat de planning van de aanleg van het hoofdnet. U vindt er ook informatie over de tracés die reeds zijn aangelegd.

Aansluitingen

Op deze pagina vindt u informatie over woningen en gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet Dordrecht.

In onderstaande video komen bewoners aan het woord over hun aansluiting op het warmtenet.