planning aanleg hoofdnet

Op de bovenstaande kaart staat in groen het reeds aangelegde hoofdnet van het warmtenet Dordrecht. In rood staan de tracés die momenteel aangelegd worden of in voorbereiding zijn.

Op dit moment wordt op onderstaande locatie gewerkt aan het hoofdnet:

 • Crabbehof Noord naar Krispijn
 • F. Halsstraat – J. v. Ruisdaelstraat

Tijdlijn

In onderstaand  overzicht staan de tracés die reeds zijn aangelegd en de belangrijkste mijlpalen.

2018

 • Tracé Papeterspad richting Krispijn
 • Tracé Oranjelaan – Stadswerven
 • Tracé Leeuwstraat – Blaauwweg.

2017

 •  27 oktober: aansluiting van het warmtenet Dordrecht op de HVC afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg
 • Tracé Rivierenplein – Haringvlietstraat
 • Tracé J. de Wittstraat – Spuiboulevard – Papeterspad en HDD-boring (Horizontal Directional Drilling) van de kruising J. de Witstraat – Singel naar het parkeerterrein van het Tomadohuis;
 • Tracé Crabbehof – Wielwijk, in de volgende straten: Groenstrook Karel Doormanweg tot aan Bloys van Treslongstraat, Jacob van Heemskerckstraat
  Cornelis Trompweg en kruising Cornelis Trompweg – Abel Tasmanstraat, Savornin Lohmanweg en Abel Tasmanstraat, Van Kinsbergenstraat, Groen van Prinstererweg voor de aansluiting van Winkelcentrum Crabbehof

2016

 • Tracé Sumatraplein – C. de Wittstraat. Daarbij werd de warmteleiding van het Sumatraplein naar het Oranjepark is aangelegd door middel van een HDD-boring (Horizontal Directional Drilling of gestuurde boring) gecombineerd met detectieonderzoek. Dat was nodig omdat een deel van het werkgebied is aangemerkt als een verdacht gebied waar mogelijk explosieven kunnen liggen.
 • Tracé Crabbehof vanaf de kruising Galileïlaan-Kapteynweg richting Piersonstraat, A. Kuyperweg tot voorbij de kruising met de Henri Polakstraat. Dankzij deze aanleg is Zorgcentrum Crabbehoff op het warmtenet Dordrecht aangesloten. De warmteleiding van de Piersonstraat naar de Hugo van Gijnweg is aangelegd door middel van een HDD-boring.

2015

 • Leerpark-Sterrenburg. Het aangelegde tracé is ca. 1.500 meter lang en loopt vanaf het Leerpark onder de N3 richting Overkampweg, langs de Kapteynweg richting kruising Galileïlaan. Er is een boring onder de N3 uitgevoerd.
 • Merwedepolder-Baanhoekweg. De warmteleiding van de Hunzeweg naar de Baanhoekweg is aangelegd middels een boring.
 • De Sitterstraat-Tweelingenstraat.
 • Bankastraat-Vogelplein waar 36 nieuwbouwappartementen van Woonbron zijn aangesloten op het warmtenet Dordrecht.

2014

 • Er werd ruim 5 kilometer van het warmtenet aangelegd. Tegelijkertijd werd aan drie tracés gewerkt:  Oranjelaan-Sumatraplein, Merwedepolder-Halmaheiraplein en Sportpark Krommedijk-Leerpark.
 • In juni werd een succesvolle boring uitgevoerd onder het Wantij.