van restafval naar verwarming en warm water

Afvalenergiecentrale

In de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg in Dordrecht wordt restafval verbrand dat niet meer kan worden hergebruikt of gerecycled. Bij het verbranden van dit restafval komt veel warmte vrij. Deze warmte gebruikt HVC om elektriciteit op te wekken en om het warmtenet te voeden. De elektriciteit wordt geleverd aan de aandeelhouders van HVC. Zo bespaart Dordrecht veel energie. Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval kan Dordrecht voorlopig voldoen aan de warmtevraag van tienduizend woningen.

Gesloten leidingnet

Het water wordt in de afvalenergiecentrale verwarmd en via een gesloten en geïsoleerd leidingnet (hoofdnet) naar overdrachtstations in de directe omgeving gepompt. Vervolgens gaat het warme water via leidingen (distributienet) naar (woon)wijken. Daar worden huizen en gebouwen aangesloten. Het warme water verwarmt de huizen en gebouwen en verwarmt het water dat uit de kraan komt. Het afgekoelde water gaat terug naar HVC waar het opnieuw wordt verwarmd. Zo wordt het restafval benut en gebruikt om duurzame energie te produceren en af te leveren via het warmtenet bij aangesloten woningen en gebouwen.

Soms een tijdelijke oplossing

Het warmtenet wordt fasegewijs aangelegd. Dat duurt een aantal jaren. Soms kiezen eigenaren van gebouwen en woningen om over te stappen op warmte terwijl de warmteleiding nog niet is aangelegd. Dan zorgt een tijdelijke warmtecentrales (TWC) voor warmte. Zo is het mogelijk om woningen en gebouwen waarvan de bestaande warmtebron aan vervanging toe was, vast aan te sluiten op het warmtenet. De TWC blijven dienst doen tot de aansluiting op het hoofdnet is gerealiseerd.