warmte van nu

Verduurzaming

Met deze warmte kan Dordrecht voldoen aan de warmtevraag van tienduizend woningen en ook bijzondere gebouwen in de stad, zoals het Energiehuis, Kunstmin en ook de nieuwe bioscoop Kinepolis. Dit betekent een aanzienlijke verduurzaming van de stad. De aanleg van een warmtenet wordt fasegewijs uitgevoerd en duurt een aantal jaren. De verbinding van het warmtenet aan de afvalenergiecentrale is in 2017 gerealiseerd.

In onderstaande video licht wethouder Van der Linden de duurzaamheidsambitie toe van de gemeente Dordrecht. Dit ter gelegenheid  van de aansluiting van Stadswiel op het warmtenet op 5 juli 2018. Stadswiel is het eerste bestaande gebouw van Trivire dat helemaal los is van gas.

Voordelen van warmte van nu

  • een betrouwbare oplossing met comfortabele warmte
  • leidt tot maar liefst 75% minder CO2- uitstoot (broeikasgas)
  • maakt fossiele brandstof (gas) voor verwarming overbodig
  • benut beschikbare warmte die anders verloren zou gaan
  • voor bedrijven een laagdrempelige manier om bij te dragen aan een duurzame stad / leefomgeving. Dit vertaalt zich in CO2-prestaties en de bereikbaarheid van een duurzaamheidskeurmerk.
  • eenmaal aangesloten op het warmtenet draagt u bij aan duurzaam Dordrecht.

Zichtbaar

Het warmtenet loopt onder de grond en is daarmee feitelijk onzichtbaar. Om het warmtenet en de duurzaamheid zichtbaar te maken voor inwoners, zijn er op diverse locaties speciale stoeptegels. Deze speciaal ontworpen stoeptegels markeren het naastgelegen gebouw dat gevoed wordt door het warmtenet.